Zakaj svetovanje?

Ni čarobne palice, ni univerzalnega recepta, ni vpliva sreče!

Obstajajo znanje, izkušnje in volja!

Prepričani smo, da ste že ogromno naredili. Ne moremo vam narediti vsega. Na vašem področju nimamo toliko znanja kot vi. Lahko vam pa pomagamo. Splošna praksa in naše izkušnje govorijo, da neodvisni zunanji strokovnjaki pripomorejo predvsem kot podpora vodstvu in internim nosilcem. To ne pomeni, da vodstvo ali interni nosilci delajo slabo, so nestrokovni ali nimajo interesa. Vpletenost v vsakdanje procese, kulturo družbe in medosebne odnose usmerja tok idej in dejanj. To je povsem naravno. Neodvisnega zunanjega strokovnjaka ti vplivi ne dosežejo tako močno, zato lahko pomaga predvsem s tem, da osredotočen na končni rezultat prinese:

  • dodatno podporo obstoječim dobrim idejam in procesom
  • nove ideje
  • preizkušene metodologije in orodja
  • neprecenljive izkušnje iz drugih okolij