Ni vseeno kako nastavimo čas avtomatičnega podaljševanja dražbe

Glavni učinki dražb nastajajo, ker imajo konkurenti vedno možnost podati boljšo ponudbo kot je trenutno najugodnejša. Zato imajo dražbe običajno določen fiksni čas in čas podaljševanja. Čas podaljševanja se sproži, ko ponudnik odda ponudbo. Čas podaljševanja v katerem morajo konkurenti oddati svojo novo ponudbo je zato potrebno prilagoditi kompleksnosti vsebine. Kadar dražimo eno enostavno postavko, je lahko ta čas precej kratek (npr. celo samo 1 ali 2 minuti). Kadar dražimo več kompleksnejših postavk pa je smiselno nastaviti daljši čas avtomatičnega podaljševanja - tudi do 15 minut.