STORITVE

KAKO VAM POMAGAMO?

 Za naše stranke izvajamo več storitev na področju nabave. Pr tem zagotavljamo optimizacije s prihranki in učinkovitimi procesi.

NAŠE STORITVE

  • Sourcing: Iskanje in izbiranje pravih dobaviteljev pod najugodnejšimi pogoji
  • Optimizacija nabavnega procesa
  • Optimizacija nabavnih potreb
  • Upravljanje nabave
  • Upravljanje pogodb

 

VEČ O ZUNANJEM IZVAJANJU

Dobra podjetja se zavedajo, da se vsak evro izgubljen pri nabavi direktno pozna v zmanjšanem dobičku podjetja. Če želi izgubljeno nadoknaditi z večjo prodajo, pa mora prodati običajno vsaj 10 za kratnik v nabavi izgubljenega.
Vedno več podjetij gradi svoj uspeh na primarnih funkcijah. Na teh funkcijah imajo znanja in sposobnosti, ki jim prinašajo konkurenčno prednost. Za ostale funkcije, ki ne prinašajo ključne konkurenčne prednosti a so za delovanje podjetja tudi zelo pomembne obstajajo možnosti:
- Lastna služba
- Najem zunanje storitve (Outsourcing)
- Kombiniran pristop
Tipični uveljavljeni primeri outsourcinga:
- Pravne storitve
- Računovodske storitve
- Kadrovske storitve
- Logistične storitve
- Vzdrževanje opreme
- Najem vozil – upravljanje voznega parka
- Upravljanje z nepremičninami
- Storitve varovanja in čiščenja
Zunanje izvajanje nabavnih storitev v svetu postaja povsem običajna praksa, ki prinaša podjetjem znatne merljive učinke v prihrankih, skrajšanih nabavnih ciklih in maksimalni transparentnosti.