O nabavnih avkcijah - obratnih dražbah

KAJ JE NABAVNA AVKCIJA (OBRATNA DRAŽBA)?

Nabavna avkcija je proces kjer kupec in prodajalec zamenjata vlogi glede na klasično prodajno avkcijo. Nabavne avkcije imenujemo tudi obratne dražbe. Pri klasičnih avkcijah kupci z višanjem cene prevzemajo vodilno pozicijo. Pri nabavnih avkcijah pa obratno prodajalci prevzemajo vodilno pozicijo z nižanjem cene.

 

KAJ DOSEŽEMO Z NABAVNO AVKCIJO (OBRATNO DRAŽBO)?

  • Zniževanje nabavnih stroškov
  • Prihranek časa za pogajanja
  • Transparentnost pogajanj
  • Optimizacijo kakovosti

 

KAKO NABAVNA AVKCIJA DELUJE?

Nabavne avkcije so večinoma organizirane preko elektronskih poti. Obstaja več izrazov med katerimi sta se v sloveniji najbolj prijela elektronske obratne dražbe in spletne nabavne avkcije. Kupec objavi nabavne pogoje. K sodelovanju povabi ustrezne ponudnike, ki jih obvesti o terminu in pogojih avkcije. Obstaja več tipov nabavnih avkcij. Najpogosteje se uporablja Angleške nabavne avkcije. Pri tem tipu med avkcijo ponudniki vidijo vodilno (najnižjo) ceno ali svojo trenutno uvrstitev. V času trajanja avkcije lahko ponudniki izboljšujejo svojo ponudbo in tako prevzemajo vodilno pozicijo. Avkcija se običajno zaključi, ko nihče izmed ponudnikov ne poda boljše ponudbe v vnaprej definiranem časovnem intervalu. V procesu Japonske nabavne avkcije kupes postopoma niža ceno. Ponudniki so "v igri" dokler potrjujejo vsako novo znižanje cene. Zmaga ponudnik, ki najdlje potrjuje nove cone in ostane edini. Pri Nizozemski nabavni avkciji kupec postopoma dviguje ceno. Ponudnik, ki prvi sprejme ceno je zmagovalec avkcije. Kupec pri najuspešnejšemu ponudniku naroči predmet avkcije.

 

ALI JE NAJNIŽJA CENA EDINI KRITERIJ?

Cena ni vedno edini kriterij. Zelo pomembno, da lahko izberemo tudi ponudnika, ki ni najcenejši. Zanesljivemu ponudniku s kakovostnimi produkti smo pripravljeni plačati več kot nezanesljivemu s slabimi produkti. V procesu izvedbe nabavne avkcije se to upošteva. Kvalitetna programska oprema za izvedbo nabavnih avkcij ima vgrajeno možnost "uteženih kriteijev". To omogoča vedno izbrati najugodnejšega ponudnika, kar ne pomeni vedno najcenejšega.

 

KDO IZVEDE SPLETNO NABAVNO AVKCIJO (ELEKTRONSKO OBRATNO DRAŽBO)?

Nabavno avkcijo izvede kupec, ki si zagotovi ustrezno orodje in znanje za izvedbo avkcij ali družba, ki jo pooblasti kupec. V večini primerov kupci najprej najamejo zunanjo družbo, ki se s tem ukvarja. Po nekaj avkcijah pretehtajo kaj je za njih bolj ugodno - sodelovati z zunanjo družbo za nabavne avkcije ali uvesti orodje za avkcije doma in izšolati lastni kader. Oba pristopa sta povsem običajna praksa.