Kako vam koristi baza dobaviteljev?

PRIHRANEK PRI ČASU ZA ISKANJE PONUDNIKOV

Za iskanje novih dobaviteljev je potrebno precej časa in energije. Z vpogledom v našo bazo vam lahko privarčujemo marsikakšno uro iskanja.

INFORMACIJE O IZKUŠNJAH DRUGIH

Informacije kupcev so zelo dragocene pri obravnavanju tveganj predvsem pri dobaviteljih, ki jih še ne poznamo. Tako se lahko v naprej izognemo raznim tveganjem ali jih ustrezno obvladujemo. Najmanj boleče se je učiti na napakah drugih.

LOKALNE INFORMACIJE

Velike baze dobaviteljev na globalnem nivoju nam lahko zelo koristijo pri iskanju dobaviteljev. Informacije v naši bazi so osredotočene na sposobnosti dobaviteljev na lokalnem trgu, ki se dostikrat zelo razlikujejo od sposobnosti na drugih trgih.